ดูประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

05/02/2561ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ดาวน์โหลด
27/12/2017ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่องประกาศรายชื่อ และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ดาวน์โหลด
20/12/2017ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องการรับสมัครสอบเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานวิชาการ ดาวน์โหลด
10/12/2017ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ดาวน์โหลด
21/11/2017ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลด

ข้อมูลสำหรับเผยแพร่

13/07/2017ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลด
20/03/2017ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของอบต.ศรีสุข ดาวน์โหลด
26/10/2016จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลด
03/10/2016ประกาศ ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลด
20/07/2015คู่มือประชาชน ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งเลื่อนวันสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กศ. มท 0816.3/ว477 19/02/2561 19/02/2561
ตรวจสอบข้อมูลจำนวนชุมชนในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง กพส. มท 0810.7/ว471 19/02/2561 19/02/2561
แจ้งรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3-รุ่นที่ 7 สน.บถ. มท 0809.4/ว480 19/02/2561 19/02/2561
แจ้งรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3-7 สน.บถ. มท 0809.4/ว497 19/02/2561 19/02/2561

ข่าวประจำวัน