ดูประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

19/05/2560แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม โครงการขยายไหล่ทางขยายไหล่ทางถนนคสล.สายบ้านอ้อมแก้ว-บ้านโนง บ้านอ้อมแก้วหมู่ที่ 3 ดาวน์โหลด
19/05/2560ประกาศสอบราคาโครงการขยายไหล่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอ้อมแก้ว-บ้านโนง บ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลด
19/05/2560ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอ้อมแก้ว-บ้านโนง บ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลด
20/03/2560ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของอบต.ศรีสุข ดาวน์โหลด
20/02/2560ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลด

ข้อมูลสำหรับเผยแพร่

20/03/2560ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของอบต.ศรีสุข ดาวน์โหลด
26/10/2016จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลด
04/12/2014แบบคำร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดาวน์โหลด
18/11/2014ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด
18/11/2014ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ สถ.


Warning: simplexml_load_file() [function.simplexml-load-file]: http://www.dla.go.th/servlet/RssServlet:26: parser error : EntityRef: expecting ';' in /home/srisooks/public_html/wp-content/themes/surin/index.php on line 93

Warning: simplexml_load_file() [function.simplexml-load-file]: AD_DESC6></UPLOAD_DESC6><URL>https://www.youtube.com/watch?v=nSIi1mzf0E4&feature in /home/srisooks/public_html/wp-content/themes/surin/index.php on line 93

Warning: simplexml_load_file() [function.simplexml-load-file]: ^ in /home/srisooks/public_html/wp-content/themes/surin/index.php on line 93

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/srisooks/public_html/wp-content/themes/surin/index.php on line 106
หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์

ข่าวประจำวัน