ดูประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

11/11/2561ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านลูกควาย หมู่ 9 ดาวน์โหลด
25/09/2561ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ2562 ดาวน์โหลด
30/03/2561ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขเรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดาวน์โหลด
08/03/2561ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลด
26/02/2561ประกาศผลการสอบคัดเลือก ดาวน์โหลด

ข้อมูลสำหรับเผยแพร่

24/10/2561ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
01/12/2560ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขเรื่องประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเรือ หมู่ 2ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ดาวน์โหลด
16/11/2560ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการโครงการซ่อมแซมระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเรือ หมู่ 2 ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ดาวน์โหลด
13/07/2560ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลด
02/06/2560รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลด