โครงการปฏิบัติธรรมวัดเขาศาลาอตุลนะฐาจาโร

ประมวลภาพกิจกรรม ข้อมูลเมื่อ 29 มิถุนายน 2016 เวลา 7:42 am
กิจกรรม:
โครงการปฏิบัติธรรมวัดเขาศาลาอตุลนะฐาจาโร

จัดขึ้นเมื่อ: -

รายละเอียด:

โครงการปฏิบัติธรรมวัดเขาศาลาอตุลนะฐาจาโร

ประมวลภาพ:

Photo Gallery 1Photo Gallery 2Photo Gallery 3Photo Gallery 4Photo Gallery 5Photo Gallery 6Photo Gallery 7Photo Gallery 8Photo Gallery 9

ประมวลภาพกิจกรรม อื่นๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการพัฒนาศักยภาพคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการพัฒนาศักยภาพคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชนตำบลศรีสุข โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชนตำบลศรีสุข
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ2561 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ2561
กิจกรรมปล่อยปลา ปลูกป่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 กิจกรรมปล่อยปลา ปลูกป่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9
โครงการประชุมเพื่อรับฟังและเสนอความต้องการของประชาชน ประปีงบประมาณ 60  (อบต.ศรีสุขพบประชาชน) โครงการประชุมเพื่อรับฟังและเสนอความต้องการของประชาชน ประปีงบประมาณ 60 (อบต.ศรีสุขพบประชาชน)
โครงการสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โครงการสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
กิจกรรมวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2559 กิจกรรมวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมลงนามถวายอาลัย พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมลงนามถวายอาลัย พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
นายบุญร่วม อินทสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง และคนงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ร่วมกันน้อมเกล......
โครงการฝึกอบรม ส่งเสริม สนับสนุน ทักษะการเอาชีวิตรอดเพื่อป้องกันเยาวชนตำบลศรีสุขจมน้ำ โครงการฝึกอบรม ส่งเสริม สนับสนุน ทักษะการเอาชีวิตรอดเพื่อป้องกันเยาวชนตำบลศรีสุขจมน้ำ