กิจกรรมปลูกต้นไม้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างพื้นที่สีเขียว

ประมวลภาพกิจกรรม ข้อมูลเมื่อ 14 กรกฎาคม 2016 เวลา 7:01 am
กิจกรรม:
กิจกรรมปลูกต้นไม้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างพื้นที่สีเขียว

จัดขึ้นเมื่อ: -

รายละเอียด:

กิจกรรมปลูกต้นไม้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างพื้นที่สีเขียวในตำบลศรีสุข

ประมวลภาพ:

Photo Gallery 1Photo Gallery 2Photo Gallery 3Photo Gallery 4Photo Gallery 5Photo Gallery 6Photo Gallery 7Photo Gallery 8Photo Gallery 9

ประมวลภาพกิจกรรม อื่นๆ

โครงการประชุมเพื่อรับฟังและเสนอความต้องการของประชาชน ประปีงบประมาณ 60  (อบต.ศรีสุขพบประชาชน) โครงการประชุมเพื่อรับฟังและเสนอความต้องการของประชาชน ประปีงบประมาณ 60 (อบต.ศรีสุขพบประชาชน)
โครงการสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โครงการสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
กิจกรรมวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2559 กิจกรรมวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมลงนามถวายอาลัย พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมลงนามถวายอาลัย พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
นายบุญร่วม อินทสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง และคนงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ร่วมกันน้อมเกล......
โครงการฝึกอบรม ส่งเสริม สนับสนุน ทักษะการเอาชีวิตรอดเพื่อป้องกันเยาวชนตำบลศรีสุขจมน้ำ โครงการฝึกอบรม ส่งเสริม สนับสนุน ทักษะการเอาชีวิตรอดเพื่อป้องกันเยาวชนตำบลศรีสุขจมน้ำ
โครงการปฏิบัติธรรมวัดเขาศาลาอตุลนะฐาจาโร โครงการปฏิบัติธรรมวัดเขาศาลาอตุลนะฐาจาโร
โครงการปฏิบัติธรรมวัดเขาศาลาอตุลนะฐาจาโร
กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายแด่พ่อหลวง กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายแด่พ่อหลวง
กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายแด่พ่อหลวง
ประชุมประชาคมตำบลศรีสุข ประจำปี2559 ประชุมประชาคมตำบลศรีสุข ประจำปี2559
ประชุมประชาคมตำบลศรีสุข ประจำปี2559