ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเมื่อ 22 มีนาคม 2011 เวลา 6:38 am
กิจกรรม:
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

จัดขึ้นเมื่อ: -

รายละเอียด:

ประมวลภาพ:

ประมวลภาพกิจกรรม อื่นๆ

ขอเชิญร่วมพิธีเปิด ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ขอเชิญร่วมพิธีเปิด ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
รับรางวัลแต่งกายผ้าไหม รับรางวัลแต่งกายผ้าไหม
โครงการวัคซีนจมน้ำ โครงการวัคซีนจมน้ำ
”โครงการ เมืองสวย น้ำใส ใส่ใจชุมชน คนสุรินทร์มีสุข ” ”โครงการ เมืองสวย น้ำใส ใส่ใจชุมชน คนสุรินทร์มีสุข ”
วันที่ 3 - 4 เดือนเมษายน 2558
สมัย คสช. สมัย คสช.
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดบ้านพระจันทร์ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดบ้านพระจันทร์
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2557
การประชุมจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะตำบลศรีสุข การประชุมจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะตำบลศรีสุข
วันที่ 13 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
อบต.ศรีสุข เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ อบต.ศรีสุข เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ
วันที่ 27 ตุลาคม 2557 ณ บ้านโนง ตำบลศรีสุข