แผนที่ตำบลศรีสุข

ข้อมูลเมื่อ 1 มีนาคม 2011 เวลา 9:13 am
อบต.ศรีสุข

แผนที่ตำบลศรีสุข  อำเภอศรีณรงค์  จังหวัดสุรินทร์


ตำบลศรีสุข  เป็นหนึ่งในจำนวน  5  ตำบลของอำเภอศรีณรงค์  จังหวัดสุรินทร์  ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอศรีณรงค์  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  ตั้งอยู่ที่บ้านศรีสุข  หมู่ที่  1  ตำบลศรีสุข  ห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีณรงค์ประมาณ  13  กิโลเมตร  ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์  ประมาณ  52  กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ – จรดตำบลตรวจ  อำเภอศรีณรงค์

ทิศใต้ – จรดตำบลทับทัน  อำเภอสังขะ

ทิศตะวันออก – จรดตำบลณรงค์  อำเภอศรีณรงค์

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ – จรดตำบลสังขะ  อำเภอสังขะ

ทิศตะวันตก – จรดตำบลตระเปรียงเตีย  อำเภอลำดวน

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ – จรดตำบลหนองเหล็ก  อำเภอศีขรภูมิ


การเดินทางเข้าสู่ตำบลศรีสุข

จากตัวจังหวัดสุรินทร์สามารถใช้เส้นทางได้สองเส้นทางคือ

  • ทางหลวงหมายเลข  2080  มาที่อำเภอศีขรภูมิ  แล้วใช้เส้นทางหลวงจังหวัดหมายเลข  2371 (ศีขรภูมิ – สังขะ)  โดยผ่านตำบลตรวจและเข้าสู่เขตตำบลศรีสุขที่บ้านโนง
  • ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  2077  ผ่านอำเภอลำดวน  และเข้าเขตอำเภอสังขะที่บ้านเลิศอรุณ  เลี้ยวซ้ายที่บ้านเลิศอรุณ  ระยะทาง  5 กิโลเมตร แล้วเข้าเขตตำบลศรีสุขที่บ้านหนองกฐิน