ประวัติความเป็นมา

ข้อมูลเมื่อ 1 มีนาคม 2011 เวลา 8:29 am
อบต.ศรีสุข

เดิมพื้นที่ตำบลศรีสุข ขึ้นอยู่กับการปกครองของตำบลตรวจ อำเภอสังขะ จนกระทั่งในปี พ.ศ.2521 ตำบลณรงค์ได้แยกตำบลออกจากตำบลตรวจ ทำให้ตำบลศรีสุขในขณะนั้นเปลี่ยนการปกครองขึ้นอยู่กับตำบลณรงค์ อำเภอสังขะ ในปี พ.ศ.2528 ตำบลศรีสุข ได้แยกตำบลออกจากตำบลณรงค์ แต่ยังขึ้นอยู่กับอำเภอสังขะเช่นเดิม โดยในครั้งนั้นมีหมู่บ้านในเขตปกครองจำนวน 9 หมู่บ้าน จนกระทั่งในปี พ.ศ.2538 ได้มีการจัดตั้งกิ่งอำเภอศรีณรงค์ขึ้นใหม่ ตำบลศรีสุขจึงได้โอนมาขึ้นกับกิ่งอำเภอศรีณรงค์ โดยมีหมู่บ้านในเขตปกครองจำนวน 12 หมู่บ้าน คือ บ้านศรีสุข บ้านหนองเรือ บ้านอ้อมแก้ว บ้านหอก บ้านโนง บ้านกล้วย บ้านโคกอำนวย บ้านพระจันทร์ บ้านลูกควาย บ้านท่าพระ บ้านขยูงทอง บ้านหนองกฐิน

จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 457 กิโลเมตร มีพื้นที่ 8,124.056 ตารางกิโลเมตร เชื่อกันว่าเมืองสุรินทร์สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 กว่าปีมาแล้ว ในสมัยที่ขอมเรืองอำนาจ จนสิ้นสลายไป เมืองสุรินทร์ได้ถูกทิ้งร้างจนกลายเป็นดงอยู่นาน จนกระทั่ง พ.ศ.2306 จึงปรากฏหลักฐานว่าหลวงสุรินทร์ภักดีซึ่งเดิมเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเมืองที ได้ขอให้เจ้าเมืองพิมายกราบบังคมทูลขอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยามรินทร์ย้ายหมู่บ้านจากเมืองทีมาตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านคูประทาย อันเป็นที่ตั้งของเมืองสุรินทร์ในปัจจุบันนี้

ตราประจำจังหวัด

รูปพระอินทร์ทรงช้าง และเจดีย์ปรักหักพังภาพเจดีย์ปรักหักพังเบื้องหลังแสดงถึงอิทธิพลการก่อสร้างของขอมโบราณ

คำขวัญประจำจังหวัด

สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรายปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม พร้อมวัฒนธรรม

งานประเพณี

งานช้างสุรินทร์