วิสัยทัศน์ อบต.ศรีสุข

ข้อมูลเมื่อ 1 มีนาคม 2011 เวลา 8:36 am
อบต.ศรีสุข

วิสัยทัศน์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

  

“ คุณภาพชีวิตดี  คนมีความรู้  เชิดชูคุณธรรม  ก้าวนำด้านกีฬาและการท่องเที่ยว ”